قوانین و مقررات

  1. ممبر گیری برای کانال ها و گروه های ضد اخلاقی و یا ضد مصالح کشور انجام نمی گیرد.
  2. ریزش ممبر ها طبیعی بوده و مقدار آن تماما به نوع کانال و مدیریت آن باز می گردد.
  3. ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال باقی ماندن ممبر ها بعد از پایان عضو گیری نخواهیم داشت.
  4. گروه فنوم مسئولیتی در قبال سیاست های آتی تلگرام و حذف ممبر فیک ندارد.
  5. تمامی ممبرهای واقعی، از کاربران ایرانی دارای موبایل اندوریدی می باشند.