فروشگاه ممبر واقعی و ممبر فیک

  • توضیحات

    1000 عضو واقعی از طریق ارسال پوش (پاپ آپ)

    توضیح:

    پوش یا پاپ آپ: به یکباره تلگرام کاربر باز می شود و پیغامی مبنی بر اینکه “آیا می خواهید عض کانال … شوید؟” به کاربر نمایش داده می شود و کاربر درصورت تایید پیغام وارد کانال می گردد.