2000 عضو واقعی (اجباری)

 • بیش از 2000 عضو
 • مشاوره رایگان
 • زمان اجرا 12تا24 ساعت پس از پرداخت
 • مدت زمان انجام پروژه کمتر از 1 دقیقه
 • ممبرهای واقعی
 • ممبرهای ایرانی
 • بازدهی متوسط
 • توضیحات

  توضیح:

  اد خودکار یا اجباری: روش اجباری به این شکل است که کانال شما به لیست کانال های کاربر اضافه می شود. انگار که قبلا خود فرد عضو کانال شما شده است. کاربرهای این روش استفاده کنندگان از تلگرام غیر رسمی هستند.