3000 عضو واقعی (پوش)

 • مشاوره رایگان
 • زمان اجرا 12تا24 ساعت پس از پرداخت
 • مدت زمان انجام پروژه 5 تا 9 ساعت
 • ممبرهای واقعی
 • ممبرهای ایرانی
 • بازدهی خوب
 • توضیحات

  توضیح:

  پوش یا پاپ آپ: به یکباره تلگرام کاربر باز می شود و پیغامی مبنی بر اینکه “آیا می خواهید عض کانال … شوید؟” به کاربر نمایش داده می شود و کاربر درصورت تایید پیغامم وارد کانال می گردد.