5000 ممبر واقعی (اجباری)

 • بیش از 2000 عضو اجباری
 • مشاوره رایگان
 • زمان اجرا 12تا24 ساعت پس از پرداخت
 • مدت زمان انجام پروژه کمتر از 1 دقیقه
 • ممبرهای واقعی
 • ممبرهای ایرانی
 • بازدهی متوسط
 • ممبر ارزان
 • توضیحات

  توضیح:

  اد خودکار یا اجباری: روش ممبر اجباری به این شکل است که کانال شما به لیست کانال های کاربر اضافه می شود. انگار که قبلا خود فرد عضو کانال شما شده است. کاربرهای این روش استفاده کنندگان از تلگرام غیر رسمی هستند.