آموزش حرفه ای کانال

ثبت کانال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2017/04/15 at 11:38ق.ظ
ثبت کانال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر به خاطر داشته باشید در اواخر سال گذشته شورای عالی مجازی جهت نظارت بهتر بر کانال های تلگرام اقدام به راه اندازی سیستم ثبت نام کانال های تلگرام بالاتر از 5 هزار عضو نمود و به موجب این تصمیم تمامی ...
مدیریت کانال فروشگاهی
2017/03/27 at 11:37ب.ظ
نکاتی درباره مدیریت کانال فروشگاهی از گذاشتن پست های زیاد خودداری کنید. از گذاشتن چندین پست پشت سر هم و با فاصله بسیار کم خود داری کنید یا اگر مجبور به این کار هستید حتما کانال روی حالت بی صدا باشد. توجه داشته باشید که بعضی از کانال های تجاری ...