ارسال عکس و متن بلند در تلگرام

اضافه کردن عکس به متن در تلگرام
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ at 1:24ب.ظ
اضافه کردن عکس به متن در تلگرام امروز قصد داریم آموزش اضافه کردن عکس را به متن های بلند بدیم. همان طور می دانید در درج زیرنویس برای عکس ها از طرف تلگرام محدودیت وجود دارد. لذا برای این منظور دو روش زیر کاربرد دارد. ۱- استفاده از ربات ...

ارسال پیامک بلک لیست