ممبر فیک

ممبر فیک چیست
2017/04/09 at 10:37ق.ظ

ممبر فیک

ممبر فیک یا آفلاین در تلگرام به معنی کاربران تلگرامی هستند که هیچ فعالیتی ندارند و فقط یک اکانت و پروفایل هستند. این اعضا بجز در زمان اضافه شدن به کانال شما دیگرهیچ وقت هیچ پستی را بازدید نخواهند کرد. ماهیت این اعضا در واقع تفاوتی ...

راه های تشخیص ممبر واقعی و فیک
روش تخصیص ممبر مجازی و واقعی برای تشخیص ممبر مجازی و واقعی چند راه و نکته وجود دارد. ممبر مجازی ریزش ندارد. پس اگر بعد از عضو گیری کانال شما کاملا بدون ریزش بود به احتمال زیاد اعضا آفلاین هستند. اگر تا به حال ممبر فیک نداشته باشید پس از ...